എല്ലാ ബുഷ്നെൽ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലും സ Sh ജന്യ ഷിപ്പിംഗ്

ബിസിനസ്സ് വാർത്ത 1

ആഭ്യന്തര, വിദേശ മേഖലകളിലെ വികസനത്തോടെ, വിദേശ വിപണികളിലെ സാധാരണ തരം ഹോസ് ക്ലാമ്പുകൾ ഇപ്പോൾ പൂരിതമാണ്, കൂടാതെ ഹോസ് ക്ലാമ്പുകളുടെ ഉപഭോഗം വളരെ വലുതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ തരം. എന്നിരുന്നാലും, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികാസത്തോടെ, പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ, ആഭ്യന്തര വിപണി സാച്ചുറേഷൻ സമീപിച്ചു, ഇത് കടുത്ത വിപണി മത്സരത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ചില നിർമ്മാതാക്കൾ വിലയുദ്ധങ്ങൾ പോലും നടത്തി, ഇത് വിപണിയിലെ കുഴപ്പങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിച്ചു, ഇത് മുഴുവൻ വ്യവസായത്തിന്റെയും വികസനത്തിന് സഹായകമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ, നിലവിലെ സാഹചര്യം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിലവിലെ സാഹചര്യം മനസിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ കാരണം.

ആഭ്യന്തര ഹാർഡ്‌വെയർ വിപണിയുടെ ആരംഭം താരതമ്യേന നേരത്തെയാണെങ്കിലും, പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ വികസനം തുടരാൻ കഴിയില്ല. സാധാരണ തരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുമായി മിക്കവാറും ഒരു വിടവും ഇല്ല. ഉൽ‌പാദനച്ചെലവ് പോലും താരതമ്യേന കുറവാണ്, വിലയുടെ നേട്ടവും ഇല്ല. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അളവ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ. നിലവിലെ വിപണി വികസനം പ്രധാനമായും ആഭ്യന്തര കീ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനമാണ്, പക്ഷേ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശൂന്യമാണ്, ഇത് വിപണി ആവശ്യകത നിറവേറ്റാൻ പര്യാപ്തമല്ല.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയുമായുള്ള വിടവ് താരതമ്യേന വലുതാണ്. പല പ്രക്രിയകളുടെയും പിന്നോക്കാവസ്ഥ സാങ്കേതിക വികസനത്തിന്റെ കാലതാമസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിലവിലെ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെയും ഉയർന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും ulate ഹിക്കാനാവില്ല, അവരുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്, മാത്രമല്ല വിപണി ഉൽ‌പ്പന്ന പ്രവണതകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവർ കടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. നിലവിലെ വിപണി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്, അവർക്ക് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിന്നുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വികസനം എന്റർപ്രൈസിനെ നിലവിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനത്തിൽ അജയ്യമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല, കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ മാത്രം പിൻവാങ്ങുന്നു, “പുതുമ” എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഹോസ് നിർമ്മാതാവിന്റെ ഉറച്ച ദൗത്യമായിരിക്കും!
 
 


പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ -10-2020